Systém komplexnej pomoci

 • Naše služby
  - podpora primárnej edukácie, sociálnej a pracovnej integrácie
  - poradensko-konzultačné služby
  - terénna sociálna práca, sprevádzanie klienta
  - zabezpečovanie materiálnej pomoci pre našich klientov
  - poskytovanie odborných, poradenských a servisných služieb
  - pracovná terapia, záujmová činnosť
  - poskytovanie informácií týkajúcich sa sociálnej, zdravotnej a právnej pomoci
 • Náš tím
  - Juraj Gajdoš - štatutárny zástupca
  - JUDr. Ivan Solej - právnik
  - Mgr. Zuzana Blusková - špeciálny pedagóg, psychopéd
  - PhDr. Katarína Sabová - klinický psychológ
  - Ľuboslava Janečková - účtovník
  - Helena Ferenčáková - dobrovoľník
Design byRare Crew