• Kto sme?
  Občianske združenie KOLESO ZÁCHRANY - pomoc ľuďom v núdzi vzniklo v roku 2012 na základe našich niekoľkoročných skúseností, odbornej praxe a žiadostí ľudí, ktorí potrebovali našu pomoc.

  Cieľom OZ je pomoc a podpora sociálne slabším rodinám, jednotlivcom a skupinám v krízových situáciách bez rozdielu pohlavia (matky s deťmi, muži, nezamestnaní, deti z detských domovov, domov na pol ceste, ľudia bez domova...).

  Podporujeme sociálnu a pracovnú integráciu, poskytujeme poradensko-konzultačné služby, terénnu sociálnu prácu, sprevádzanie klienta a materiálnu pomoc svojim klientom.
 • Čo ponúkame?
  Zabezpečujeme vzdelávanie v sociálnej, právnej, inštitucionálnej a i. oblasti (základy hygieny, výchova, bezpečná domácnosť, finančná gramotnosť a hospodárenie, komunikácia, zamestnanosť, počítačová gramotnosť...).

  Naším heslom pri práci s klientom je „Od pomoci k svojpomoci“. Pomáhať a podporovať klienta tak, aby si neskôr vedel pomôcť sám, prípadne, aby pomoc už nepotreboval.

  Víziou OZ je nájsť vhodné priestory na založenie krízového centra, resp. azylového bývania s ponukou sociálnych služieb a prístupom ku klientovi, ktorými nedisponuje doposiaľ žiadne existujúce podobné zariadenie.
Design byRare Crew